Bộ Đèn Gốm Nghệ Thuật Những Ô Cửa

Kích thước
Cao: 40cm, 35cm, 22cm