Bình Thạp Gốm Nghệ Thuật Cẩm Thạch Nâu 1

Kích thước
Cao: 20cm
Miệng: 14cm
Vai: 17cm