Bình Thạp Gốm Nghệ Thuật Hút Lộc

Kích thước
Cao: 26cm
Miệng: 8cm
Vai: 18cm