Bộ Bình Gốm Nghệ Thuật Thuỷ Mặc

Kích thước
Cao: 63cm, 53cm, 50cm