Bình Thạp Gốm Nghệ Thuật Cẩm Thạch Nâu 2

Kích thước
Cao: 26cm
Miệng: 8cm
Vai: 18cm